Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet (Ap) er et sosialdemokratisk parti bygd på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Vårt mål er største mulig frihet for enkeltmenneske. Arbeid til alle er det viktigste for å nå det målet. Vi mener de beste løsningene finnes i fellesskapet, fordi vi får til mer sammen enn hver for oss. Nå trengs den sosialdemokratiske samfunnsmodellen mer enn på lenge. Arbeiderpartiet vil gjøre samfunnet vårt mer rettferdig og sørge for at det igjen blir vanlige folks tur her i landet.

Portrett av Jonas Gahr Støre, partileder i Arbeiderpartiet.
Leder:
Jonas Gahr Støre
Medlemmer:
44 900
Stiftet:
1887
Nettside:
Ungdomsparti:
Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF)
En mannlig lærer jobber sammen med elevene sine i et klasserom.
De store oppgavene løser vi best sammen