Barnas Valg 2019 - Redd Barna

Hvordan hadde Norge sett ut om du fikk bestemme?