Lær om demokratiet i Norge

Lær om demokratiet i Norge, om regjeringen, Stortinget og makfordelingsprinsippet. Lær om hvem som bestemmer hva i Norge, og hvordan barn og unge selv kan være med å påvirke politikken.  

Bruk refleksjonsspørsmålene til samtale i klassen etter at dere har sett filmen, eller gi elevene spørsmålene før de ser filmen, så de kan lete etter svarene underveis. Her vet nok du hva som passer best til din klasse.  

Relevante kompetansemål i samfunnsfag:

Etter 4. årstrinn 

 • reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder 

Etter 7. årstrinn 

 • beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett 
 • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei  
 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land 

Etter 10. årstrinn 

 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine 
 • beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar 
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst

Hva er et demokrati?

I denne filmen blir folk på gata spurt hva et demokrati er. Bruk filmen som en morsom innledning til temaet demokrati 

Spørsmål til refleksjon: 

 • Hvem er «folket»?  
 • Hva betyr det at «folket bestemmer»? 

Hvordan fungerer et demokrati?

Bruk filmen som et utgangspunkt for å samtale om hva det vil si at folket bestemmer – hele folket kan ikke bestemme alt alltid, derfor velger folket de menneskene de synes skal få styre landet for dem.  

Spørsmål til refleksjon: 

 • Hva er forskjellen på et diktatur og et demokrati? 
 • Gjenfortell med egne ord hvordan et demokrati fungerer 

Stortingsvalg - folket bestemmer

Lær om hvordan et stortingsvalg fungerer, med alt fra partiarbeid, hvordan man stemmer og hvordan det påvirker hvem som blir sittende på Stortinget.  

Spørsmål til refleksjon: 

 • Hva bestemmer Stortinget? 
 • Hvor mange plasser er det på Stortinget? 

Hvordan velger man regjering?

En kort og morsom film om hvordan man velger regjering, hva som er forskjellen på Stortinget og regjeringen og hva regjeringen bestemmer.  

Spørsmål til refleksjon: 

 • Hva er forskjellen på Stortinget og regjeringen? 
 • Hvordan velger man regjering?
 • Hvilke partier sitter i regjering nå? 

Maktfordelingsprinsippet

Lær om maktfordelingsprinsippet på en enkel og morsom måte.  

Spørsmål til refleksjon: 

 • Hva bestemmer Stortinget (lovgivende makt)? 
 • Hva bestemmer domstolene (dømmende makt)? 
 • Hva bestemmer regjeringen (utøvende makt)? 
 • Hvorfor fordeles makten slik tror dere? Hvorfor kan ikke kongen bestemme alt alene? 

Eline besøker Stortinget

Bli med Eline inn på Stortinget og lær om hvordan beslutninger tas i Stortinget.  

Spørsmål til refleksjon: 

 • Hva bestemmes i stortingssalen? 
 • Hva er Stortingets spørretime? 

Hvor mange stortingsplasser er det?

Folk på gata blir spurt om hvor mange stortingsrepresentanter vi har i Norge. Filmen kan brukes som en introduksjon til å lære om Stortinget og stortingsvalg, eller som en avslutning etter å ha lært om Stortinget. Husker elevene bedre enn de voksne i filmen hvor mange stortingsrepresentanter vi har i Norge? 

Hvem bestemmer hva?

I denne filmen får elevene forklart hvem som bestemmer hva av Staten, fylket og kommunene.  

Spørsmål til refleksjon: 

 • Hva bestemmer Stortinget over? 
 • Hva bestemmer fylkestingene over? 
 • Hva bestemmer kommunestyrene over? 
 • Hvorfor er det nyttig at kommunene og fylkene også er med å bestemme? 

Hva gjør en ordfører?

Lær om hvordan man blir ordfører, hva en ordfører gjør og hva et kommunestyre er.  

Spørsmål til refleksjon: 

 • Hva er en ordfører? 
 • Hvem er ordfører i din kommune? 

Hvordan kan du påvirke?

I denne filmen lærer elevene om hvordan de selv kan være med på å påvirke samfunnet vi lever i.  

Spørsmål til refleksjon: 

 • På hvilke måter kan barn og unge påvirke? 
 • Hvorfor er det viktig at barn og unge får si sin mening i saker som angår dem?

Hvorfor feirer vi 17. mai?

Bli med Andrea tilbake i tid for å se nærmere på hvorfor det er akkurat 17. mai som er Norges nasjonaldag. Og bli med til Stortinget i Oslo og møt stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen for å lære mer om hva 17. mai har med demokrati å gjøre.  

Egen lærerveiledning til denne filmen finner du her >