Personvernerklæring

Personvernerklæring

Når du stemmer i Barnas Valg behandler vi personopplysninger om deg og personopplysningsloven gjelder. Loven gjelder i Norge og skal beskytte deg og dine personopplysninger. Loven krever at du får god informasjon om hvordan personopplysningene dine brukes.

Det er Redd Barna som er ansvarlig for Barnas Valg og for personopplysningene som brukes i valget, dette heter behandlingsansvarlig. 

Formålet, eller meningen, med Barnas Valg er å lære barn om demokrati, valg og hvordan vi har det sammen. Formålet er også å gi barn muligheten til å stemme og si sin mening i valgene i Norge. Redd Barna kjemper for barns rettigheter. Gjennom Barnas Valg jobber vi for at barn skal få oppfylt sin rett til å si det de mener og å bli hørt.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger i Barnas Valg er noe som heter berettiget interesse. Det er et vanskelig ord, som egentlig betyr at vi mener at det er så viktig at barn får lære om demokrati. Og at barn får oppleve hvordan det er å stemme i demokratiske valg, at Barnas Valg må finnes. For at barna skal bli hørt på ekte så må Barnas Valg være så proft som mulig. Og for at Barnas Valg skal være proft, så må vi behandle noen personopplysninger fordi det ikke skal være mulig å tullestemme.

Politisk ståsted er en sensitiv opplysning som det er ekstra viktig at vi passer på personopplysningene du gir oss. Redd Barna mener vi kan behandle din stemme i valget, fordi det er i samfunnets interesse at barn får uttrykke sine meninger og lære om demokratiet. Vi mener også at dette er i tråd med Barnekonvensjonens artikkel 12, som er norsk lov. For å passe på stemmen som du gir i Barnas Valg lagrer vi stemmen på et helt annet sted enn personopplysningene som brukes i innloggingen. Da blir det helt umulig å vite hvem som har stemt hva.  

Det er frivillig å stemme under Barnas Valg og du kan også stemme blankt. Du trenger ikke å gi fra deg personopplysningene om du ikke vil, men da får du heller ikke stemt i Barnas Valg.

Hvis du bestemmer deg for å stemme i Barnas Valg behandler vi disse personopplysningene (se mer detaljert beskrivelse helt nederst i erklæringen):

  • Innloggingsinformasjon. Hvis du logger på Barnas Valg via Feide lagrer vi Feide-IDen din (som krypteres slik at ingen andre kan lese ID-nummeret ditt). Hvis du logger på uten å bruke Feide lagrer vi epost eller telefonnummer. Denne innloggingsinformasjonen har vi fordi det ikke skal være mulig å stemme mer enn én gang, for da blir Barnas Valg best mulig.

  • Vi har også informasjon fra avstemningen. Dette er stemmen du gir i Barnas Valg, navnet på skolen, kommunen og fylket ditt.

Det er du som gir Redd Barna personopplysningene dine når du stemmer. Når du skriver navnet på skolen din har vi ordnet det slik at systemet forstår hvilken kommune og fylke skolen din er i. Da legges dette til stemmen din slik at vi kan lage et valgresultat for politikerne i kommunen og fylket ditt.

Personopplysningene dine slettes innen én måned etter valgdagen for Barnas Valg. Det betyr at vi sletter listen med epost, telefonnummer og Feide-ID litt før oktober er ferdig det året du stemmer. Informasjon om stemme, skole, fylke og kommune sletter vi ikke fordi vi skal vise hvem som vant og tapte valget. Men siden navnet ditt er slettet innen én måned etter valgdatoen er det ikke lenger mulig å vite at det er din stemme. Stemmen er da blandet med alle andre sine stemmer.

Redd Barna samarbeider med Evelon og OXX for å lage Barnas Valg. Opplysningene behandles i systemet Relatude (eies av Microsoft Azure) og dette systemet får vi fra vår databehandler Proventus. Dette er våre databehandlere og vi har inngått en avtale med dem slik at også de behandler opplysningene dine trygt.

Hvordan sikrer vi opplysningene?

For oss i Redd Barna er det veldig viktig at Barnas Valg er sikkert og trygt. Vi jobber derfor masse med å sikre opplysningene dine. Det vi gjør er blant annet:

  • Informasjonen fra innloggingen lagres ikke sammen med informasjonen fra avstemningen og det er derfor helt umulig å vite hvem som har stemt hva.

  • Hvis du logger deg på med Feide-ID så krypterer vi Feide-IDen din. Det betyr at systemet endrer ID-nummeret så ingen kan lese eller forstå den, og de kan heller ikke koble den opp mot informasjonen som ligger i Feide.

  • Vi lagrer opplysningene på en sikker plass (det som heter server i dataverdenen). Det er bare noen få personer som får tilgang til den sikre plassen (serveren).

  • Vi har sikret nettsiden til Barnas Valg og har kryptert trafikken. Når det står https:// foran adressen til en nettside betyr det at nettsiden er kryptert. På Barnas Valg sin nettside kan du se nettopp dette, fordi nettadressen er: https://barnasvalg.reddbarna.no. Å kryptere en nettside betyr at tekst og filer på nettsiden «låses» med en hemmelig nøkkel og derfor ikke kan leses av andre. Det er bare de som har riktig nøkkel som kan låse opp informasjonen igjen. Det betyr at man må har riktig nøkkel for å se tekst og filer som sendes mellom de som besøker nettsiden og oss som eier nettsiden.

  • Redd Barna har gjennomført noe som heter vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA). Redd Barna har også har gjort en interesseavveiing for Barnas Valg og bruk av Feide som innloggingsverktøy. Dette betyr at vi har vurdert personvernet nøye, slik at personopplysningene dine er trygge ved at personvernloven følges.

Hva med cookies og analyse?

På nettsiden til Barnas Valg brukes informasjonskapsler (også kjent som «cookies», eller kjeks på norsk). Cookies er noe man legger inn i nettsiden for å lage en bedre nettside for deg. Ett eksempel på dette er at cookies gir oss tall på hvor mange som er på nettsiden under valget. Det gjør at vi kan passe på å ha nok kapasitet til at nettsiden fungerer den dagen flest barn er innom.

Noen cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere og kan ikke slås av. Mens andre cookies er ikke nødvendige og kan slås av. Det er helt frivillig å si ja til slike frivillige cookies og nettsiden fungerer like bra enten du sier ja eller nei.

Du slår enkelt av frivillige cookies. Første gangen du logger deg inn på nettsiden til Barnas Valg vil det dukke opp et lite vindu nederst på siden hvor du får tre valg. 1) «Tillate alle», 2) «Tilpasse», eller 3) «Ikke tillate» disse informasjonskapslene. Velger du «ikke tillat» slår nettsiden av alle cookies og nettsiden henter ikke inn informasjon om hvordan du bruker siden. Du kan hele tiden endre disse innstillingene ved å trykke på den lille bindersen nederst til høyre på siden. Vi har også laget en cookie-erklæring du enkelt finner nederst på nettsiden, du finner den også her.

På nettsiden til Barnas Valg brukes også Siteimprove for å bedre forstå brukermønsteret de som besøker nettsiden og for å gi brukerne best mulig innhold. Denne informasjonen blir kun brukt internt til utbedring av våre nettsider.

Hvilke rettigheter har du og hvordan kontakter du oss?

Du eier dine personopplysninger fordi opplysningene dine handler om deg. Derfor har du også en rekke rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg. Dette står det i personvernloven som gjelder både i Norge og i den Europeiske Union. Du har rett til å se hvilke opplysninger Redd Barna har om deg. Du kan også be om at opplysningene om deg oppdateres, rettes og/eller slettes.

For å komme i kontakt med oss om Barnas Valg kan du sende oss en epost på barnasvalg@reddbarna.no

Du kan også ta direkte kontakt med Redd Barnas personvernombud (dette er Redd Barnas egen ekspert på personopplysninger) ved å sende epost til personvernombud@reddbarna.no.

Du kan også klage til norske myndigheter (det er Datatilsynet som følger opp dette i Norge) dersom du mener vi gjør noe feil. Gå inn på www.datatilsynet.no for å finne ut hvordan du tar kontakt med Datatilsynet.

Detaljer om personopplysningene vi ber om

Informasjon når man stemmer

Skole og din stemme

Stemmen din registreres sammen med navnet på skolen din, slik at man kan se valgresultatet fra din skole. Dersom det er færre enn femti elever som stemmer på skolen din, vil ikke resultatet vises på nettsiden. Stemmen din teller likevel i valget, selv om den ikke vises på skolenivå. Vi lagrer navn på skole og stemme sammen. Dette blir lagret på ubestemt tid sammen med kommune og fylke, men kan ikke kobles til andre opplysninger. 

Kommune og fylke

Redd Barna får liste over alle skoler i Norge fra norske myndigheter, der står det også hvor i Norge skolen ligger (fylke og kommune). Når du skriver inn hvilken skole du går på har vi gjort det slik at systemet skjønner hvilken kommune og fylke du hører til. Ved å gjøre dette kan vi lage valgresultat for din kommune og ditt fylke og valgresultatet fra Barnas Valg blir spennende også for de i din kommune og fylke. Dette blir lagret på ubestemt tid sammen med skole og stemmen din, men kan ikke kobles til andre opplysninger. 

Informasjon når man logger inn

Feide-ID

Vi ber om Feide-ID som en identifikasjon på at du er en ordentlig bruker, og ikke noen som ønsker å tulle med valget. Feide-IDen blir kryptert (det vil si at den endres så den ikke kan leses av andre) og lagret for at du bare kan gi stemmen din én gang. Feide-ID-nummeret blir ikke koblet til annen informasjon som oppgis.

E-post

Hvis du eller skolen din ikke bruker Feide-ID, kan du eller læreren din også bruke epostadresse for å logge inn i Barnas valg. Det er ofte læreren som gir sin e-postadresse for å få tilsendt nøkler til klassen eller trinnet. E-postadressen lagres separat slik at e-postadressen ikke kan brukes flere ganger. Adressene slettes når valget er gjennomført. Eposten blir ikke koblet til annen informasjon som oppgis.

Telefonnummer

Hvis du eller skolen din ikke bruker Feide-ID, kan du også bruke telefonnummeret ditt for å logge inn i Barnas Valg. Vi ber om telefonnummer for å kunne sende deg en SMS med nøkkel for å identifisere deg på stemmesiden. Vi lagrer en skjult og sikret versjon av telefonnummeret ditt frem til én måned etter at valget er avsluttet, slik at man bare kan stemme én gang per telefonnummer. Telefonnummeret blir ikke koblet til annen informasjon som oppgis.