Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet (Ap) er et sosialdemokratisk parti bygd på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Vårt mål er størst mulig frihet for hvert enkelt menneske. Alle skal ha like muligheter uansett hvor du bor, og hvor mye penger du har. Alle skal ha en jobb å gå til og en lønn å leve av. Vi skal kutte klimautslipp og skape nye arbeidsplasser. Vi vil sikre trygghet for folk, skape muligheter og løse oppgavene i fellesskap. Arbeiderpartiet mener vi får til mer sammen enn hver for oss.

Leder:
Jonas Gahr Støre
Medlemmer:
48 444
Stiftet:
1887
Nettside:
arbeiderpartiet.no
Ungdomsparti:
Arbeidernes ungdomsfylking