Bygdelista For Flå

Bygdelista for Flå (BLF) jobber for at Flå kommune skal være en raus kommune med bolyst og utvikling.

Tor Egil Buøen Partileder Bygdelista i Flå
Leder
Tor Egil Buøen
Stiftet
1983