Gran Bygdeliste

Gran bygdeliste (GBL) er en lokal liste i Gran kommune i Oppland. Bygdelista ble opprettet av Aksjonen for et levende lokaldemokrati før valget i 2007 i protest mot planer om skolenedleggelser i kommunen. Ved siden av spørsmålet om skolestrukturen, legger GBL vekt på å utvikle næringslivet i Gran, å oppmuntre til innflytting, full sykehjem- og barnehagedekning, folkeavstemninger og åpne politiske prosesser, samt styrking av infrastrukturen.

Gran Bygdeliste vil at det skal være skoler og barnehager i hele Gran. Det skal være så mange lærere at det blir et godt miljø på skolen, og elevene får god hjelp til å lære. Vi vil at det skal være lov å bygge hus i alle deler av den fine kommunen vår. Det skal være godt og trygt å vokse opp der du bor. Idrettslag og foreninger skal få støtte. Kulturskolen skal være for alle. Da må den ha kurs og undervisning i skolene, ikke bare i kulturskolens eget hus. Vi vil ta vare på mangfoldet i naturen og redusere utslipp, og vi vil redusere bruk av plast. Kommunen har ikke god råd. Derfor vil vi ikke bygge nye, fine bygg hele tida. Vi vil heller ta vare på de bygningene vi har, og så må vi ha mange nok ansatte som hjelper alle som trenger hjelp, både unge og gamle.