Meråker Tverrpolitiske Bygdeliste

Meråker Tverrpolitiske Bygdeliste (MTB) ble stiftet i 1995 og stilte til kommunevalget i Meråker samme år. Partiet oppstod som en protest mot at kommunen ville innføre eiendomsskatt. Har siden den gang vært representert i kommunestyret, og ved valget i 2015 fikk vi flest stemmer. Vi har ikke ordførervervet, men to representanter av 5 i Formannskapet. I politikken er det ikke slik at de som får flest stemmer nødvendigvis får makten, det forhandles i etterkant av valgresultat. MTB er ikke bare opptatt av eiendomsskatt. Vi har jobbet for at kommunen skulle få ungdomsråd oppe å gå, ansette SLT koordinator i kommunen, som er viktig for forebyggingsarbeidet overfor ungdom, tettere skole/hjem samarbeid, innføring av oppvekstprogrammet Mitt Valg (som vi vil fortelle mer om under tema skole), ungdomsklubb mm.

Illustrasjon av partileder
Stiftet
1995