Samarbeidslista i Røyrvik

Samarbeidslista i Røyrvik (SLR) består av ulike partier og noen som ikke er medlemmer av noe parti, ordførerkandidat Kennet er medlem av Senterpartiet. Vi skal jobbe for at Røyrvik skal bli en fremtidsrettet kommune, der barn og ungdommer kan skape sine liv også etter at de har blitt voksne og ferdige med utdannelsen sin. Vi skal bygge videre på det gode arbeidet som gjøres, samtidig som vi skal se på nye løsninger og muligheter. Vi har valgt tre hovedområder for neste periode: Barn og unge, seniorpolitikk og frivillighet.

Illustrasjon av partileder