Senterpartiet

Senterpartiet (Sp) vil ha eit land med små forskjellar, tenester nær folk og tryggleik når det trengs. Difor vil vi at du skal kunne gå på ein skule nært der du bur, anten det er i by eller bygd. I tillegg vil vi ha ein meir praktisk skulekvardag. Vi vil at ambulansen skal kome når du skadar deg, og at politiet skal vere i nærleiken om det skjer noko ulovleg. Senterpartiet seier nei til å bli med i EU, vi vil styrke det norske landbruket og ynskjer å jobbe for at færre skal bruke narkotika.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum
Leder:
Trygve Slagsvold Vedum
Medlemmer:
18 323
Stiftet:
1920
Nettside:
senterpartiet.no
Ungdomsparti:
Senterungdommen