Senterpartiet

Senterpartiet (Sp) ser hele Norge. Uansett hvor du bor og hvem du er, skal du kunne ha et godt liv. Vi jobber for et samfunn der mennesker kan være frie og trygge, hvor vi tar ansvar for eget liv, for fellesskapet, natur og miljø. Senterpartiet arbeider for et samfunn med små forskjeller. Vi mener at rettferdig fordeling, små forskjeller, gode levekår og sosial tillit henger sammen. Senterpartiet vil at folket skal bestemme over seg selv, og sier nei til EU/EØS. Norge bør ha kontroll over seg selv.

Portrett av Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Senterpartiet.
Leder:
Trygve Slagsvold Vedum
Medlemmer:
20 262
Stiftet:
1920
Nettside:
senterpartiet.no
Ungdomsparti:
Senterungdommen (Sul)
Bondegård som ligger på en ås med blå himmel i bakgrunnen
Nær folk i hele Norge