Solrenningslista

Solrenningslisten (SRL) er en liste med personer som ønsker å sitte som politiker i Modalen Kommune og listen for valgperioden 2019 består av 14 personer fordelt ganske jevnt over hele Modalen. Vi vil jobbe for at de som bor i Modalen skal kunne få gode kommunale tjenester. En slik tjeneste kan for eksempel være en god skole der elevene trives og læring og mestring står i fokus. Men også andre kommunale tjenester er viktige å ivareta, slik som en god barnehage og en god eldreomsorg. For oss er det også viktig at Modalen har et rikt næringsliv og jobbmuligheter til alle som ønsker å bosette seg her, og at det finnes gode kultur tilbud både for barn og voksne. Det er viktig at kommunen er med på å tilrettelegge for tur og rekreasjon i den flotte naturen vi har her."

Illustrasjon av partileder