Blank stemme

"Blank stemme" betyr at man ikke stemmer på noen av partiene, men likevel møter opp og bruker stemmeretten. Altså, å stemme blankt er annerledes enn å ikke stemme i det hele tatt. Det kan bety at man ikke er enig med noen av partiene som stiller til valget, eller at man ikke har bestemt seg for hvilket parti man vil stemme på.