Rødt

Rødt (R) er et moderne, sosialistisk parti. Rødt sin politikk bygger på grunnverdiene likeverd, frihet, solidaritet og fellesskap. I dag finnes det store forskjeller i samfunnet, der noen har større rikdom og makt enn andre. Dette vil Rødt endre på. Vi vil ha et samfunn hvor det er folkestyret som bestemmer, ikke pengemakt. Et samfunn bygd på samarbeid og ikke kapitalistisk konkurranse. Slik vil vi også kunne ta vare på naturen og miljøet på en bærekraftig måte.

Portrett av Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt.
Leder:
Bjørnar Moxnes
Medlemmer:
10 600
Stiftet:
2007
Nettsted:
roedt.no
Ungdomsparti:
Rød Ungdom
Tre politikere fra partiet Rødt som smiler.
Fordi fellesskap fungerer!