Kristelig Folkeparti

Kristelig Folkeparti (KrF) er et parti i sentrum av norsk politikk. Vi har tre verdier som vi bygger politikken vår på:

• Menneskeverd, som betyr at alle mennesker er like mye verdt, uansett hvem du er og hvilke egenskaper du har.

• Nestekjærlighet, som handler om at vi må bry oss om hverandre og hjelpe dem som trenger det, både i Norge og i andre land.

• Forvalteransvar, som betyr at vi må ta vare på kloden vår og menneskene som bor der. Vi må få ned klimagassutslippene og passe på jorda vår.

Partileder Olaug Bollestad
Leder:
Olaug Bollestad
Medlemmer:
15 800
Stiftet:
1933
Nettside:
krf.no
Ungdomsparti:
Kristelig Folkepartis Ungdom