Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstreparti (SV) er et sosialistisk parti. Det vil si at vi vil ha en rettferdig verden og et rettferdig Norge, der alle barn og voksne skal ha like muligheter til å ha et fint liv. Vi vil ha et samfunn som tar vare på alle. Derfor mener vi at de som har mest penger skal dele litt mer med de som ikke har så god råd. Det er også viktig for oss at vi passer godt på jordkloden vår, slik at dyrearter ikke forsvinner, og at barn som lever om hundre år også kan gå på ski og leke i snøen.

Partileder Kirsti Bergstø
Leder:
Kirsti Bergstø
Medlemmer:
16 400
Stiftet:
1975
Nettside:
sv.no
Ungdomsparti:
Sosialistisk Ungdom